Våra tjänster

Byggnadsplåt Nyproduktion

Vi har ett gott samarbete med olika stora och väletablerade byggnadsföretag inom nyproduktion. Genom åren har vi haft återkommande uppdrag med bl a Byggpartner, NCC, Peab, Skanska och Viktor Hansson. Nyproduktion innefattar alla former av tak- och fasad-arbeten.

Byggnadsplåt Renovering

Vi har många års erfarenhet av takrenoveringar. Vi arbetar bl a med stålplåt, koppar, rostfritt och aluminium. Vi utför även arbeten med betong- och tegel-pannor.

Fasadarbeten

Vi har stor erfarenhet och kompetens kring de olika delarna fasadarbeten innefattar. Fasadarbeten utförs vid nyproduktion, renoveringar samt vid service- och små-arbeten. Vi gör även plåtfasader.

Takmålning

Vi har god erfarenhet och kompetens kring utförande av takmålning. Vi följer Hus-AMA:s rekommendationer gällande takmålning.

Taksnöskottning

Under vintertid utför vi taksnöskottning. Våra medarbetare har flera års erfarenhet samt att de är utbildade i "skotta säkert", ett utbildningspaket som är framtaget av branschen (Plåt och Vent-företagen).

Vi har mångåriga samarbeten med olika fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.

Taksäkerhet

Tak med fasadhöjd mer än 2 meter kräver olika typer av taksäkerhet. Företaget har flera medarbetare som är sakkunniga inom taksäkerhet – en utbildning som Taksäkerhetskommitten ombesörjer. Vi tillhandahåller fasad- och tak-stegar, takbryggor, nockräcken, fästöglor, räcken vid takluckor samt vajjersystem. Vi monterar sådant på plåt- och tegel-tak samt på tätskickt.

Tegeltak

Vi har stor erfarenhet och kompetens av tak med takpannor och åtar oss att lägga nya tak samt omläggningar av betong eller lertegel.