Kv Ståthållaren, Bagarmossen

Nyproduktion med fasad och takarbeten (plåt) på 2 huskroppar. Takytan är ca 1500 m2. Utöver det monterades även taksäkerhet enligt BBR:s rekommendationer och regelverk.