Brf Stora Katrineberg, Liljeholmen

Omläggning av tak med kupor och torn ca 1000 m2. Fastigheten är blåklassad, en klassificering för kulturbyggnader med historiskt intresse. Utöver det monterades även