Brf Nordan, Solna

Omläggning av tak med olika hinder, kupor, skorstenar mm. Ytan är ca 400 m2. Utöver det monterades även taksäkerhet enligt BBR:s rekommendationer och regelverk.